วั
 
  ประมวลภาพกิจกรรม วันมหาธีรราชเจ้า วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
  ประมวลภาพกิจกรรม ดอนเมืองจาตุรจินดาเกมส์ ครั้งที่ 40 วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2562
  ประมวลภาพกิจกรรม วันลอยกระทง 2562 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
  ประมวลภาพกิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562
  ประมวลภาพกิจกรรม ต้อนรับรัฐมนตรีจากประเทศมัลดีฟส์ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
  ประมวลภาพกิจกรรม เรื่อง ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 การเเข่งขันทักษะภาษาเกาหลี วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
  ประมวลภาพกิจกรรม เรื่อง ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 การเเข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ขับร้อง และวงดนตรีไทย วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2562
  ประมวลภาพกิจกรรม เรื่อง งานเลี้ยงอำลาครูเกษียณ วันที่ 26 กันยายน 2562
  ประมวลภาพกิจกรรม เรื่อง ครูเกษียณอำลา วันที่ 12 กันยายน 2562
  ประมวลภาพกิจกรรม การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย วันที่ 30 สิงหาคม 2562
  ประมวลภาพกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 15 สิงหาคม 2562
  ประมวลภาพกิจกรรม วันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 9 สิงหาคม 2562
  ประมวลภาพกิจกรรม วันอาเซียน วันที่ 8 สิงหาคม 2562
  ประมวลภาพกิจกรรม งานราตรีน้ำเงินเทา ปี2562 วันที่ 3 สิงหาคม 2562
  ประมวลภาพกิจกรรม วันภาษาไทย วันที่ 1 สิงหาคม 2562
  ประมวลภาพกิจกรรม ตลาดนัดชุมนุม OCOP หนึ่งชั้นเรียน...หนึ่งผลิตภัณฑ์ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
  ประมวลภาพกิจกรรม โครงการปลุกพลังบวก 3 ดี (ปปส.) วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
 
ประมวลภาพกิจกรรม เทศมหาชาติ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
 
ประมวลภาพกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา วันที่ 25 กรกฏาคม 2562
 
ประมวลภาพกิจกรรม พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลท่านผู้อำนวยการพนม วงศ์วิเศษ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
 
ประมวลภาพกิจกรรม วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
 
ประมวลภาพกิจกรรม หล่อเทียนพรรษา วันที่ 11 กรกฎาคม 2562
 
ประมวลภาพกิจกรรม กิจกรรมเยาวชนสร้างชาติ NBI วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
 
ประมวลภาพกิจกรรม ทานาบาตะ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ (ญี่ปึ่น) วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
 
ประมวลภาพกิจกรรม กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฏาคม 2562
 
ประมวลภาพกิจกรรม วันจาตุรจินดา กตัญญูตารำลึก วันที่ 27 มิถุนายน 2562
 
ประมวลภาพกิจกรรม วันสุนทรภู่ วันที่ 27 มิถุนายน 2562
ประมวลภาพกิจกรรม กีฬาต่อต้านยาเสพติด วันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประมวลภาพกิจกรรม วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 มิถุนายน 2562
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการห้องสมุดดิจิทัล เพื่อการใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562
ประมวลภาพกิจกรรม วันสัปดาห์รักษ์สิ่งแวดล้อม 5 มิถุนายน 2562
ประมวลภาพกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2562
ประมวลภาพกิจกรรม วันวิสาขบูชา วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ปีการศึกษา 2562
ประมวลภาพกิจกรรม วันเกียรติยศ เพชรนนทรี ปีการศึกษา 2561 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ประมวลภาพกิจกรรม กิจกรรมมอบเหรียญนักเรียนสมัชชา ปีการศึกษา 2562
ประมวลภาพกิจกรรม งานวิพิธทัศนา ครั้งที่ 8วันที่ 30 - 1 กุมภาพันธ์ 2562
ประมวลภาพกิจกรรม วันตรุษจีน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
ประมวลภาพกิจกรรม ทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 วันที่ 19 มกราคม 2562 ณ.จังหวัดอยุธยา
ประมวลภาพกิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ณ. ค่ายหัตถวุฒิและค่ายชัยปิติ ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2562
ประมวลภาพกิจกรรม ต้อนรับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ท่าน ผอ. นิยม ไผ่โสภา
ประมวลภาพกิจกรรม วันปีใหม่ วันที่ 4 มกราคม 2562
ประมวลภาพกิจกรรม วันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 4 มกราคม 2562
ประมวลภาพมอบเกียรติบัตร ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
ประมวลภาพกิจกรรมวันลอยกระทง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
ประมวลภาพกิจกรรม วันถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
ประมวลภาพกิจกรรม การแข่งขันกีฬาสี "ดอนจาเกม" ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2561
ประมวลภาพกิจกรรม งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยี การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ประมวลภาพกิจกรรม งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยี การแข่งขันดนตรีไทย วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
ประมวลภาพกิจกรรม อำลาผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตรุจินดา วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
ประมวลภาพกิจกรรม การแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตวิภาวดีสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 วันที่ 12 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
ประมวลภาพกิจกรรม มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ผลการเรียนดีเด่น วันที่ 10 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
ประมวลภาพกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 20 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
ประมวลภาพกิจกรรม วัน ASEAN DAY 2018 8 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
ประมวลภาพกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ เนื่องในวรโรกาสวันฉลิมพรพชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
ประมวลภาพกิจกรรม สัปดาห์ห้องสมุด ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
ประมวลภาพกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ 31 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
ประมวลภาพกิจกรรม วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
ประมวลภาพกิจกรรวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
ประมวลภาพกิจกรรม วันจาตุรจินดา กตัญญูตารำลึก วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 
ประมวลภาพกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 
ประมวลภาพกิจกรรม วันสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 
ประมวลภาพกิจกรรม กฟผ มอบป้ายเกียรติคุณโรงเรียนต้นแบบแห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วันที่ 18 มิถุนายน 2561
 
ประมวลภาพกิจกรรม วันไหว้ครู 7 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 
ประมวลภาพกิจกรรม วันสัปดาห์รักสิ่งแวดล้อม วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 
ประมวลภาพกิจกรรม วันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 
ประมวลภาพกิจกรรม วันตรุษจีน กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 
ประมวลภาพกิจกรรม วันเกียรติยศเพชรนนทรี ปีการศึกษา 2560 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 
ประมวลภาพกิจกรรม วันเกียรติยศเพชรนนทรี ปีการศึกษา 2560 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 
ประมวลภาพกิจกรรม วันเปิดบ้าน เปรื่องศาสตร์ ปราชญ์ศิลป์ เปิดบ้านถิ่น ดมจ. พอเพียงคือวิถี เทคโนโลยีก้าวไกล สู่ไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
 
ประมวลภาพกิจกรรม การมอบโล่เกียรติคุณในโครงการโรงเรียนสีเขียว วันที่ 30 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 
ประมวลภาพกิจกรรม วันครู วันที่ 15 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 
ประมวลภาพกิจกรรม เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 8 - 10 มกราคม 2561 ณ ค่ายหัตวุฒิ อ.มวกเหล็ก จ. สระบุรี
 
ประมวลภาพกิจกรรม วันคริสต์มาส วันเด็ก และวันปีใหม่ วันที่ 5 มกราคม 2561 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 
ประมวลภาพกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 
ประมวลภาพกิจกรรม วันเอดส์โลก วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 
ประมวลภาพกิจกรรม วันถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันที่ 24 พฤศจิกาน 2560 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 
ประมวลภาพกิจกรรม วันกีฬาสีภายในโรงเรียน ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 22 - 23 พ.ย 2560 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 
ประมวลภาพกิจกรรม สอบธรรมศึกษา แม่กลองธรรมสนามหลวง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 
ประมวลภาพกิจกรรม ประเพณีลอยกระทง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 
ประมวลภาพกิจกรรม วันอำลา - อาลัย มุทิตาคารวะเกษียณอายุราชการ 14 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 
ประมวลภาพกิจกรรม การประเมินโรงเรียนสีเขียวจากหน่วยงานการไฟฟ้านครหลวง ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา วันที่ 5 กันยายน 2560
 
ประมวลภาพกิจกรรม สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยเข้าถวายความอาลัยในหลวง ร.9
 
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการการร่วมมือการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจและการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตวิภาวดีสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 วันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 
ประมวลภาพกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 
ประมวลภาพกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 
ประมวลภาพกิจกรรม วันอาเซียน ASEANDAY วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 
ประมวลภาพกิจกรรม วันภาษาไทย วันที่ 29 กรกฏาคม 2560 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 
ประมวลภาพกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา วันที่ 26 กรกฏาคม 2560 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 
ประมวลภาพกิจกรรม อบรมค่ายรักการอ่าน "เปิดโลกรักการอ่าน" วันที่ 14 กรกฏาคม 2560 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 
ประมวลภาพกิจกรรม เวียนเทียนเข้าพรรษา วันที่ 7 กรกฏาคม 2560 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 
ประมวลภาพกิจกรรม พิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนจำนำพรรษา วันที่ 6 กรกฏาคม 2560 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 
ประมวลภาพกิจกรรม วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 
ประมวลภาพกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 
ประมวลภาพกิจกรรม "วันจาตุรจินดา กตัญญูตารำลึก" ในวันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 
ประมวลภาพกิจกรรม วันสุนทรภู่ ในวันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 
ประมวลภาพกิจกรรม วันไหว้ครู ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 
ประมวลภาพกิจกรรม การทำดอกไม้จันทร์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ รัชกาลที่ 9 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องเกียรติยศ
 
ประมวลภาพกิจกรรม การประกวดทำพานไหว้ครู วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมพนมวงษ์วิเศษ
 
ประมวลภาพกิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 
ประมวลภาพกิจกรรม ค่ายพุทธบุตร ระหว่างวันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2560 ณ วัดศิริพงศ์ธรรมนิมิต
 
ประมวลภาพกิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ระหว่างวันที่ 21 - 22 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 
ประมวลภาพกิจกรรม อบรมบุคลากร เรื่อง ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และระเบียบวินัยข้าราชการครู ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม พ.ศ. 2560
  ประมวลภาพกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2559
  ประมวลภาพกิจกรรม วันเกียรติยศเพชรนนทรี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ปีการศึกษา 2559
 
ประมวลภาพกิจกรรม พิธีมอบเกียรติบัตร ครูดีในใจศิษย์ตามโครงการสมัชชาร่วมใจ สานสัมพันธ์ในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2559
  ประมวลภาพกิจกรรมวิชาการสัญจรประจำปีการศึกษา2559กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,คณิตศาสตร์,สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม,สุขศึกษาและพละศึกษาวันที่ 31 มกราคม 2560
 

ประมวลภาพกิจกรรมวันตรุษจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวันที่ 26 มกราคม 2560

  ประมวลภาพ กิจกรรมโครงการค่ายปราชญ์ภาษา ยุวกวี รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2560โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 มาถ่ายวิดีทัศน์สวนเกษตรภูมิรักษ์ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา วันที่ 13 มกราคม 2560
  ประมวลภาพ พิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ การแข่งขันกีฬาภายใน "จาตุรจินดาเกมส์ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่23-24 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 
  ประมวลภาพ ประมวลภาพ กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2559 ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศน์ จังหวัดสระบุรี
  ประมวลภาพ ประมวลภาพ พิธีมอบป้ายสถานศึกษาทักษะชีวิตยอดเยี่ยม ตามโครงการ Lions Quest วันที่ 9 กันยายน 2559 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ ประมวลภาพ มอบเกียรติบัตรผู้กำกับลูกเสือ ครูผู้ฝึกซ้อมและลูกเสือชาย-หญิง วันที่ 7กันยายน 2559 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ ประมวลภาพ การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ เรื่องรามเกียรติ์ ชุดจองถนน วิพิธทัศนา เฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี ครั้งที่ 5 วันที่ 1 กันยายน 2559 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ หมอภาษาพัฒนาเยาวชน 26 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ พิธีเปิดสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 18 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ พิธี 12 สิงหาคม 2559 ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชินี และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 11 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ งานเทศน์มหาชาติและบวชเนกขัมมะ วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ พิธีเปิดสัปดาห์ห้องสมุดสานฝันสู่อาเซียน วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ กิจกรรม ๑ /ONE / ฉัน / Art / เธอ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ พิธี 28 กรกฏาคม วันคล้ายพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2559 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ วันจาตุรจินดา กตัญุตารำลึก 26 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ วันสุนทรภู่คู่เอกลักษณ์ไทย 26 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ สัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปี 2559 6 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 5 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 4 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 31 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 , ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559 24 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ กีฬาวิภาวิดีสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 11 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย 2
  ประมวลภาพ พิธีมอบเกียรติบัตร เนื่องในงาน เกียรติยศเพชรนนทรี ประจำปีการศึกษา 2558 12 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 
  ประมวลภาพ กิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีน และมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่มีสมรรถนะสุง 8 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ นิทรรศการ 36 ปี เปิดบ้านการศึกษา ดอนจาวิชาการ 29 มกราคม 2559 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ กิจกรรมมอบอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 14-16 มกราคม 255 ณ ค่ายหัตถวุฒิแคมป์ จ.สระบุรี
  ประมวลภาพ กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะวิชาการและครูผู้ฝึกซ้อม ในงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 ประจำปี 2558 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ Merry Chrismas and Happy New Year 2016 21 ธันวาคม 2558 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ พิธี ทีฆายุโกโหตุ มหาราชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชมหาราชา 5 ธันวาคม 2558 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ การแข่งขันกีฬาภายใน จาตุรจินดาเกมส์ ครั้งที่ 36 25-26 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนดอนเมือง จาตุรจินดา
  ประมวลภาพ กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี วันลอยกระทง 24 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนดอนเมือง จาตุรจินดา
  ประมวลภาพ กิจกรรม เกษียณงาน เกษมวัย ด้วยใจผูกพัน 30 กันยายน 2558 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 18 สิงหาคม 2558 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ กิจกรรมโครงการหมอภาษา กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 14 สิงหาคม 2558 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ พิธีทำบุญ เฉลิมพระชนมพรรษา และกิจกรรม ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชินี 12 สิงหาคม 2558 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ กิจกรรมสังคมศึกษา สร้างองค์ความรู้ สู่ประชาคมอาเซียน 7 สิงหาคม 2558 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ กิจกรรมพิธีเปิดสัปดาห์ห้องสมุด 6 สิงหาคม 2558 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2558โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558 27-28 กรกฎาคม 2558โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ กิจกรรมวันจาตุรจินดา กตัญญุตารำลึก วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ กิจกรรมวันสุนทรภู่คู่เอกลักษณ์ไทย วันที่ 26 มิถุนายน 2558
  ประมวลภาพ เกมส์-กีฬาพื้นบ้าน ต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา วันที่ 25 มิถุนายน 2558
  ประมวลภาพ พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา วันที่ 18 มิถุนายน 2558
  ประมวลภาพ วิสาขบูชามหามงคล วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนดือนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก หนุนกฎหมายใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย 29 พฤษภาคม 2558
  ประมวลภาพ พิธีเปิดสัปดาห์สิ่งแวดล้อม วันที่ 5 มิถุนายน 2558 โรงเรียนดือนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนดือนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ กิจกรรมวิชาการสัญจร 3 กลุ่มสาระ 5 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ (ม.2)โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
26-28 มกราคม 2558 ณ ค่ายภูริทัศ จ.สระบุรี
  ประมวลภาพ Festival around the world and Happy New Year 2015 8 มกราคม 2558 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ ทีฆายุโกโหตุ มหาราชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 5 ธันวาคม 2557 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ การแข่งขันกีฬาภายใน จาตุรจินดาเกมส์ 35 19-20 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนดอนเมือง จาตุรจินดา
  ประมวลภาพ กิจกรรมเตรียมความพร้อมสอบ GAT/PAT 17 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนดอนเมือง จาตุรจินดา
  ประมวลภาพ การแข่งขันเล่านิทาน ภาษาอังกฤษ Story Telling 10 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนดอนเมือง จาตุรจินดา
  ประมวลภาพ กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี วันลอยกระทง 6 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนดอนเมือง จาตุรจินดา
  ประมวลภาพ การแข่งขันทักษะด้านดนตรีไทย 5 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ กิจกรรม ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือเหล่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 3 ตุลาคม 2557 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ กิจกรรม ประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ครู คศ.1 วันที่ 3 ตุลาคม 2557 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ กิจกรรม วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ วันที่ 30 กันยายน 2557 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ กิจกรรม แสดงความเคารพ คุณครูเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 18 กันยายน 2557 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 17 กันยายน 2557 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ กิจกรรม 12 สิงหา มหาราชินี 12 สิงหาคม 2557 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ พิธีหล่อ-ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557 7 และ 8 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ พิธีเนื่องในวันจาตุรจินดา กตัญญุตารำลึก 29 มิถุนายน 2557 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 27 มิถุนายน 2557 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ พิธีบวงสรวงและกิจกรรมนักเรียน เนื่องในวัน สุนทรภู่คู่เอกลักษณ์ไทย 26 มิถุนายน 2557 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ พิธีเปิดบ้านอุ่นใจ โดยเลขาธิการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานและโฆษกสำนักงานตรวจแห่งชาติ 16 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพพิธีไหว้ครูโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ประจำปีการศึกษา 2557 12 มิถุนายน 2557
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา ในการแข่งขันออกแบบปกสมุดโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ประจำปี 2557 10 มิถุนายน 2557 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม 5 มิถุนายน 2557 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ โครงการ Lions-Quest Skills ofr Adolescence หลักสูตรทักษะชีวิตสำหรับเยาวชน
By Lions Clubs International M.D.310 Thailand วันที่ 27-28 มีนาคม 2557 โรงเรียนดอนเมือง จาตุรจินดา
  ประมวลภาพ การรับสมัครนักเรียน ชั้นม.1,4 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 20--24 มีนาคม 2557
  ประมวลภาพ ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,3,5 ในวันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2557 ณ พระราชวังบางปะอิน อุทยานประวัติศาสตร์ วัดมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  ประมวลภาพ วันเกียรติยศ "เพชรนนทรี" วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 
ประมวลภาพ นิทรรศการเปิดบ้านการศึกษา ดอนเมืองจาตุรจินดา 57 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 
ประมวลภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อพัฒนาเยาวชน   และเตรียมความพร้อมสู่สากล ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 และนักเรียนได้รับรางวัลขนะเลิศ และรองชนะเลิศ ในการแข่งขันการออกแบบภาพโปสเตอร์ โปรแกรม (Photoshop CS5)
  ประมวลภาพ กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพนักเรียน โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา วันที่ 30 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ  กลุ่มบริหารบุคลนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่2 ระดับชั้นละ 50 คน เข้าร่วม กิจกรรมโครงการ อบรมยุวธรรมทูต(ทูตเยาวชนเผยแผ่ พุทธธรรม )รุ่นที่3 โดยวัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว) ร่วมกับ สำนักงาน ทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์  วันที่  24 - 25 มกราคม 2557
 
ประมวลภาพ  กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556 โดยมหาวิทยาลัยศรีประทุม โดยประชาสัมพันธ์หลักสูตร Dual - degree (หลักสูตร 2 ปริญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ Beijing Language & Culture University : BLCU ) วันที่ 23 มกราคม  2557  ณ ห้องประชุมพนม วงษ์วิเศษ
  ประมวลภาพ  กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556 โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ   วันที่ 20 - 23 มกราคม  2557  ณ ห้องแนะแนว
  ประมวลภาพ  กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556 โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา ( VBAC)  วันที่  20 - 23 มกราคม  2557  ณ ห้องแนะแนว
  ประมวลภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ  มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลและกล่าวแสดงความยินดี พร้อมทั้งให้โอวาทนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่แข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2  และแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
  ประมวลภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันซออู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและกล่าวแสดงความยินดี พร้อมทั้งให้โอวาทนักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
  ประมวลภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  10  ท่าน วันที่ 15  มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมพนม วงษ์วิเศษ
  ประมวลภาพ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประชาสัมพันธ์โครงการติวฟรีให้กับนักเรียนชั้น  ม.5/1 , 5/2 วันที่ 27  ธันวาคม  2556 และ  ม.5/3 วันที่ 15 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมพนม วงษ์วิเศษ
  ประมวลภาพ  กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิทยาลัยเทคโนโลยี ปัญญาภิวัฒน์  วันที่ 13. - 15 มกราคม  2556  ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องแนะแนว
  ประมวลภาพ  กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556
  ประมวลภาพ  กิจกรรม การประเมินและตรวจสอบประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการ เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2 วันที่ 9 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมพนม  วงษ์วิเศษ
  Activities Int'l Cerebrations and Happy New Year 2014 January 3, 2014 at Donmuang- chaturachinda School
  ประมวลภาพ กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา วันที่ 20 ธันวาคม 2556 ณ ค่ายภูริทัศ อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี
  ประมวลภาพ กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา วันที่ 19 ธันวาคม 2556 ณ ค่ายภูริทัศ อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี
  ประมวลภาพ กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา วันที่ 18 ธันวาคม 2556 ณ ค่ายภูริทัศ อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี
  ประมวลภาพ กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ (ผจญภัย+รอบกองไฟ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา วันที่ 19-20 ธันวาคม 2556 ณ ค่ายหัตถวุฒิแคมป์ อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี
  ประมวลภาพ กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ (เดินทางไกล) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา วันที่ 18 ธันวาคม 2556 ณ ค่ายหัตถวุฒิแคมป์ อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี
  ประมวลภาพ กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2556 ณ ค่ายนวภพ อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี
  ประมวลภาพ กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา วันที่ 18 ธันวาคม 2556 ณ ค่ายนวภพ อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี
  ประมวลภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม นักคิด ตะลุยอาเซี่ยน ณ มูนสตาร์ สตูดิโอ วันที่ 11  ธันวาคม 2556 ที่สถานีโทรทัศน์โมเดินไนน์ และได้รับรางวัล ชนะเลิศ ในการแข่งขัน พร้อมรับทุนการศึกษา 19,000 บาท
  ประมวลภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด มหาชน จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พลังงาน ปิโตรเลี่ยม และการใช้ประโยชน์จากปิโตรเลี่ยมโครงการ " เปิดโลกปิโตรเลี่ยม " วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมพนม  วงษ์วิเศษ
  ประมวลภาพ พิธีถวายราชสดุดี "ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา" วันที่ 4 ธันวาคม 2556 โดยจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการ ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสเฉลิม พระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยกำหนดจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล ประกอบด้วย การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การจัดป้าย นิเทศ เฉลิมพระเกียรติ ตอบปัญหา วาดภาพ  เรียงความ กิจกรรมกราบพ่อ ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ  โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ร่วมกับกองทัพอากาศ จัดกิจกรรม"วันเอดส์โลก" วันที่ 1 ธันวาคม 2556 โดยมีนักเรียนร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน ณ หอประชุมกองทัพอากาศ
  ประมวลภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรม "วันเอดส์โลก" วันที่ 1 ธันวาคม 2556 โดยให้ตัวแทนนักเรียนแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับโรคเอดส์ จัดป้ายนิเทศ และตอบปัญหาโรคเอดส์ โดยมีรองปฏิวัติ วัดตูม เป็นประธาน ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเสริมสร้าง คุณภาพเยาวชน หลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและเทคนิคการเรียนเก่ง ระหว่างวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม  2556 ณ หอประชุมโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา [1 ] [ 2 ]
  ประมวลภาพ คณะผู้บริหาร - ครู และนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ต้อนรับรองผู้อำนวยการรัตน์ดา อ้นทอง และคณะผู้บริหาร - ครู  - แขกผู้มีเกียรติ จากโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม และโรงเรียนในสังกัด สำนักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 วันที่ 28 พฤศจิกายน   2556  ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ Communicative English for teachers Activities By Department of Social Studies Religion and Culture on Novemver 26, 2013 At Donmuangchaturachinda School
  ประมวลภาพ  กิจกรรมพิธีเปิดสอบธรรมศึกษา สนามหลวง ประจำปี 2556 วันที่ 26  พฤศจิกายน  2556 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ  กิจกรรมวันวชิราวุธ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา  จัดพิธีวางพวงมาลัย และถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
  ประมวลภาพ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน "ดอนเมืองจาตุรจินดาเกมส์ ครั้งที่ 34 " วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]
  ประมวลภาพ กิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมประเพณี วันลอยกระทง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียน ดอนเมือง จาตุรจินดา
  ประมวลภาพ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เข้ากราบสักการะ พระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอน ทางพระพุทธ ศาสนา และทรงเป็นต้นแบบที่ดีงามให้พุทธศาสนิกชน น้อมนำคำสั่งสอนไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และเยี่ยมชม พิพิทธภัณฑ์
  ประมวลภาพ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนดอนเมือง จาตุรจินดา บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง 11
  ประมวลภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รับมอบประกาศนียบัตร การแข่งขันทักษะศิลปะ ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2 ประจำปี 2556 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556 วันที่  8 พฤศจิกายน  2556
 
ประมวลภาพ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์กรสู่ความเป็นเลิศ หลักสูตร " การทำงาน อย่างมีความสุข และสนุกกับการทำงานเป็นทีม" เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัมนาสถานศึกษา และประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งนำไปใช้ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข วันที่ 29 -30 ตุลาคม 2556  ณ  เดอะไพน์รีสอรท์  อ.สามโคก  ปทุมธานี
 
ประมวลภาพ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมเพื่อนครูโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา แสดงความยินดีกับ ผอ.สาลีนี มีเจริญ ที่ได้รับดุษฏีบัณฑิต พร้อมต้อนรับสมาชิกใหม่ ครูอรรพรรณ  มูลสาร  ครูลัดดาวัลย์ จันทวิบูลย์  ครูเย็นจิตต์  ไชยสังข์   และครูดารณี   เต็มบุญเกียรติ  วันที่  9  ตุลาคม  2556  ณ หอประชุมโรงเรียนดอนเมือง จาตุรจินดา
  ประมวลภาพ กิจกรรมแนะแนวนำนักเรียนทุนเบญจจินดา โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการกิจกรรมทุนเบญจจินดา  วันที่ 12  ตุลาคม  2556
  ประมวลภาพ ร้อยดวงใจมอบให้พี่... มิตรไมตรีไม่เสื่อมคลาย มุทิตาคารวะ '56 วันที่ 30 กันยายน 2556 ณ หอประชุม โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สพม.2  วันอังคารที่ 26 กันยายน 2556 ณ หอประชุมรัชมงคล  โรงเรียนสารวิทยา
  ประมวลภาพ กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ มุฑิตาคารวะ ครูอรพรรณ มูลสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ครูลัดดาวัลย์ จันทวิบูลย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ครูเย็นจิตต์  ไชยสังข์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ครูดารณี เต็มบุญเกียรติ กลุ่มสาระการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน  ครูฉันทนา มะอะอุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  นางแนบ  ถาวรศรี  พนักงานบริการ (นักการ)  นายสมศักดิ์  นิ่มนวล  พนักงานบริการ (นักการ) วันที่ 19 กันยายน 2556 ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ การออกแบบภาพ และแผ่นพับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงการ Thailand Go Green ประจำปี 2556  หัวข้อ ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงานทดแทนวิถีไทยสู่สังคมสีเขียว กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์ ) วันที่  4  กันยายน 2556  ณ ห้องคอมพิวเตอร์  523   โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ  กิจกรรมการออกแบบเครื่องใช้ที่ใช้ในการออมทรัพย์ (กระปุกออมสิน) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงการ Thailand Go Green ประจำปี 2556  หัวข้อ ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงานทดแทน วิถีไทยสู่สังคมสีเขียว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์ ) วันที่ 27 สิงหาคม 2556  ณ ห้องคอมพิวเตอร์  523   โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ กิจกรรมแข่งขันแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1- ม.3 และ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4 - ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน 2556 (ผลการแข่งขัน)
 
ประมวลภาพ  กิจกรรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพแบบแห้ง โครงการ Thailand Go Green ประจำปี 2556  หัวข้อ ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงานทดแทน วิถีไทยสู่สังคมสีเขียว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตรกรรม ) วันที่ 27 สิงหาคม 2556  สวนเกษตรภูมิรักษ์   โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำหมอภาษา โครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน ร่วมกับ สหวิทยาเขตวิภาวดี และโรงเรียนคู่สหกิจ วันที่ 23 สิงหาคม 2556  ณ ห้องประชุมพนม  วงษ์วิเศษ  โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ  งานแนะแนวนำแม่นักเรียนและศิษย์เก่าเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลแม่ดีเด่น ระดับมัธยมต้น - ปลาย
สถาบันไทยบริหารธุรกิจ  วันที่ 24 สิงหาคม 2556  
  ประมวลภาพ การต้อนรับรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ วันที่ 21สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ กิจกรรม ครอบครัวต้นไม้ น้อมถวายฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
โดย หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ สำนักงานเขตดอนเมือง และโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา วันที่ 19 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 วันที่ 19 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนดอนเมือง จาตุรจินดา
  ประมวลภาพ กิจกรรมแข่งขัน" การสร้างหนังสืออิเล็คทรอนิค "ระดับมัธมศึกษาตอนต้น - ปลาย วันที่ 13  สิงหาคม 2556  ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 และ กิจกรรมแข่งขันการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยคอมพิวเตอร์ การตัดต่อวีดีโอ ระดับมัธมศึกษาตอน ปลาย 16 สิงหาคม 2556  ณ โรงเรียนพรตพิทยพยัต
  ประมวลภาพ กิจกรรมแข่งขัน การสร้างหนังสืออิเล็คทรอนิค (e- book) ในห้วข้อ " ห้องสมุดก้าวไกล ร่วมใจสู่อาเซี่ยน " เนื่องในงานสัปดาห์ห้องสมุด ปการศึกษา 2556 ณ ห้อง 523 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา วันที่ 15 สิงหาคม 2556 (ผลการแข่งขัน)
  ประมวลภาพ กิจกรรม " วันแม่ 12 สิงหาคม" วันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ กิจกรรม การแข่งขันทักษะด้านดนตรีไทย วันที่ 8 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ กิจกรรม วันภาษาไทย วันอาเซี่ยน และวิชาการสัญจร วันที่ 6 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนดอนเมือง จาตุรจินดา
 

ประมวลภาพ ครูปรีชา  ไวยโภคา ครูทัศนีย์ สุนทรณัฐ ครูอังสนา  จันทร์เอี่ยม และครูเยาวภา สถาปิตานนท์ ได้รับโล่รางวัล และเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ " ครูดี ครูเก่ง ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูนักวิจัย และครูส่งเสริมการคิด " จากวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วันที่ 5 สิงหาคม 2556

  ประมวลภาพ กิจกรรม "แต่งเติมฝัน สู่วันที่เป็นจริง" ดร.กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน วันที่ 25 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2556 วันที่ 19 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนดอนเมือง จาตุรจินดา
  ประมวลภาพ พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2556 วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนดอนเมือง จาตุรจินดา
 
ประมวลภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม มอบเกียรติบัตร สำหรับนักเรียนที่ส่งผลงาน ทางภาษา ไทย เข้าประกวด เนื่องในวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2556 วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนดอนเมือง จาตุรจินดา
  ประมวลภาพ การติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2 วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 
ประมวลภาพ ประชุมนักเรียน ทุนเบญจินดาและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2556 โดยมีผู้ประสานงานมูลนิธิเบญจรงคกุล คุณเทียนทิพย์ สุทธินนท์ ดำเนินการประชุม วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องพลอยจินดา โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ กิจกรรม พัฒนาศักยภาพ Young Volunteer By MOL วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ กิจกรรม "26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 2 กรกฏาคม 2556 ณ โรงเรียนดอนเมือง จาตุรจินดา
  ประมวลภาพ กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ กิจกรรม ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ กิจกรรม "วันจาตุรจินดา กตัญญุตารำลึก" วันที่ 27 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนดอนเมือง จาตุรจินดา
  ประมวลภาพ กลุ่มสาระกาเรียนรู้ภาษาไทย ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่
วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ พิธีไหว้ครูของนักเรียน ดมจ. วันที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ การจัดทำพานไหว้ครูและซ้อมใหญพิธีไหว้ครู วันที่ 12 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนดอนเมือง จาตุรจินดา
  ประมวลภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา จัดกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งเขตดอนเมือง วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 
ประมวลภาพ งานมุทิตาจิต แสดงความยินดี ในตำแหน่งผู้อำนวยการ ของรองผอ.สมเกียรติ ภู่เจริญ วันที่ 6 มิถุนายน 2556
ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์รักษ์สิ่งแวดล้อม วันที่ 5 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. เขตดอเนเมือง เข้าเยี่ยมชม พบปะคณะครูและนักเรียน ในวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2556
ณ โรงเรียนดอนเมือง จาตุรจินดา
  ประมวลภาพ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา 23 พฤษภาคม 2556 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ"ผู้สูงวัยใส่ใจ คุณภาพ" ได้รับรางวัล ชมเชย โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  ประมวลภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ กล่าวให้โอวาสและเชิญชวนคณะครู - นักเรียนปรบมือ แสดงการขอบใจ การปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสมัชชานักเรียนปีการศึกษา 2555 และประดับเข็มให้คณะกรรมการสมัชชานักเรียน ปีการศึกษา 2556  วันที่ 22 พฤษภาคม 2556
  ประมวลภาพ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2556 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จัดกิจกรรมมอบตัวนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับม.4 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 7 เมษายน 2556 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จัดกิจกรรมมอบตัวนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับม.1 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 6 เมษายน 2556 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ปีการศึกษา 2555 29 มีนาคม 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพ การศึกษาสู่มาตรฐานสากล ในวันที่ 28 มีนาคม 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาจัดประชุมปฏิบัติการการปรับหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 3 ณ ห้องพลอยจินดา
  ประมวลภาพ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาร่วมงานมหกรรมตลาดนัดเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2556 ณ เมืองทองธานี
  ประมวลภาพ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Pre-Engineer ครั้งที่ 22 เรื่อง การสร้างภาพยนตร์เสมือนจริง และการสร้างเกม วันที่ 18, 22 มีนาคม 2556 ณ คณะวิศวกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
  ประมวลภาพ คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ร่วมงานกีฬาวิภาวดีสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 20 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย
  ประมวลภาพ นายบัณฑิต เกตุช้าง ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อำนวยการประสิทธิ์ ทองเพียรพงษ์ กรรมการ การรับนักเรียน เขตพื้นที่การศึกษา สพม.2 ตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 วันที่ 18 มีนาคม 2556
  ประมวลภาพ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาเข้าร่วมชมนิทรรศการ การสร้างอนาคต ประเทศไทยให้ก้าวไกลสู่สากล วันที่ 8 - 12 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ
  ประมวลภาพ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ มอบโล่รางวัลชนะเลิศการประกวด โคมแขวนและเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท แก่เด็กนักเรียนที่เข้าแข่งขันการประกวดโคมแขวน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดดอนเมือง วันที่ 11 มีนาคม 2556
  ประมวลภาพ แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพหลโยธิน (พ่วงจินดาอุปถัมภ์) วันที่ 6 มีนาคม 2556
  ประมวลภาพ คณะครูโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาจัดสัมมนาและศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ. เชียงราย ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2556
  ประมวลภาพ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโคมแขวน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดดอนเมือง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556
  ประมวลภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบเกียรติบัตรครูแสนดี ประจำปีการศึกษา 2556 ให้ครูดารณี เต็มบุญเกียรติ และครูสโรชิน นาคเกตุ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556
 

ประมวลภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดามอบเกียรติบัตรให้บุคลากรในโรงเรียนเนื่องใน วันเกียรติยศ "เพชรนนทรี" 11 กุมภาพันธ์ 2556

  ประมวลภาพ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมโครงการพัฒนา ศูนย์กลางความรู้ชาติ ในวันที่ 28 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม พนม วงศ์วิเศษ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 

ประมวลภาพ คณะครูโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดานำนักเรียน โครงการจับช้างเผือกในโรงเรียน จัดกิจกรรมเข้าค่าย วิชาการช้างเผือกให้กับนักเรียนเมื่อวันที่ 23 มกราคม 56 ณ หาดเจ้าสำราญ จ. เพชรบุรี

  ประมวลภาพ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จัดกิจกรรม ดอนจาวิชาการ '55 เปิดบ้านการศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 23 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโครงการ Smart Digital Media Award ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี ประเภทสารคดีสร้างสรรค์สังคม ประจำปี 2555 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
  ประมวลภาพ ครูดารณี เต็มบุญเกียรติ เข้ารับเกียรติบัตร และของที่ระลึก ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือก จากนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ให้เป็น" ครูดีในใจศิษย์ " เนื่องในโอกาสวันครู จากผู้อำนวยการ วิทยาลัย ฯ  ในวันที่ 15 มกราคม 2556
  ประมวลภาพ วันที่ 21  มกราคม 2556  ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา มอบเกียรติบัตร และแสดงความยินดีกับครูทัศนีย์ สุนทรนัฏ ที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น คุรุสภา และ คณะครูจำนวน 18 คน ที่ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 13  มกราคม 2556 จากนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
  ประมวลภาพ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จัดโครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเป็นล้าน หัวข้อ "โทษของการมีเพศสัมพันธุ์ ก่อนวัยอันควร หรือโทษของการอยู่ก่อนแต่ง" ในวันที่ 14 มกราคม 2556
  ประมวลภาพ โครงการทำความดีเข้าพรรษา ลดน้ำหนักสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ประจำปี 2555 วันที่ 8 มกราคม 2556
  ประมวลภาพ กลุ่มงานบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี 10 อันดับของทุกระดับชั้น ในวันที่ 14 มกราคม 2556 โดยผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนในครั้งนี้
  ประมวลภาพ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จัดโครงการค่ายลูกเสือ กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2556 ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2556 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จัดกิจกรรมการทดสอบ สมรรถภาพ ทางกาย นักเรียนโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 8-10 มกราคม 2556
  ประมวลภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เป็นเกียรติมอบใบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ที่ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2555 แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในวันที่ 7 มกราคม 2556 ณ หน้าเสาธงชาติ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา มอบใบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ชนะเลิศ การแข่งขัน ทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ในวันที่ 4 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  ประมวลภาพ กิจกรรม Merry Christmas เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วันที่ 21 ธันวาคม 2555
  ประมวลภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ รับมอบทุนการศึกษา จากศิษย์เก่า ดมจ.รุ่นที่ 7 เป็นเงิน 102,100 บาท จากตัวแทน ศิษย์เก่า
  ประมวลภาพ วันที่ 10-12 ธันวาคม 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) และกลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะได้นำนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ที่จังหวัดระยอง
  ประมวลภาพ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาจะประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ)รอบที่ 3 วันที่ 7 ธันวาคม 2555
  ประมวลภาพ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาจะประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) รอบที่ 3 วันที่ 6 ธันวาคม 2555
  ประมวลภาพ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาจะประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) รอบที่ 3 วันที่ 4 ธันวาคม 2555
  ประมวลภาพ วันที่ 4 ธันวาคม 2555 การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาส 85 พรรษา
  ประมวลภาพ พิธีเปิดการสอบธรรมศึกษา วันที่ 3 ธันวาคม 2555
  ประมวลภาพ งานคอมพิวเตอร์นำนายพีรวิชญ์ มะโนคำ5/1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 บันทึกเทป โทรทัศน์รายการ บ่ายนี้มีคำตอบ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท.
  ประมวลภาพ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา นำนักเรียนทุกระดับชั้นทัศนศึกษา เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2555
  ประมวลภาพ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา นำนักเรียน ชั้น ม.4 เข้าค่าย อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต วันที่ 1 ต.ค. 2554
  ประมวลภาพ กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ จัดโครงการ อบรมระบบเครือข่ายสารสนเทศภายในโรงเรียน ดอนเมือง จาตุรจินดา ในวันที่ 18 กันยายน 2555 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร5
  ประมวลภาพ กลุ่มงานคอมพิวเตอร์นำนักเรียนเข้าค่าย กบจูเนียร์ ของบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ในวันที่ 15 กันยายน 2555
  ประมวลภาพ นักรียนระดับม.ต้น และ ม.ปลาย เข้าร่วม แข่งขันทักษะการนำเสนอข้อมูล ในวันที่ 30 สิงหาคม 2555
 
ประมวลภาพในอดีต